فلاشینگ ها به عنوان مفصل، باعث پیوستگی نمای خارجی ساختمان ها می شوند. فلاشینگ ها قطعاتی از جنس مواد پوششی پانل می باشند که اغلب جهت آب بندی در قسمت نما و پنهان نمودن زوایای انتهای کار در قسمتهای سقف (شیروانی و مسطح) آبروها و جان پناه و ... استفاده می شوند.

این ابزار بسته به نوع ،محل استفاده و نوع پروژه از مصالح مختلف (ور قهای گالوانیزه، آلومینیوم و PVC) در ابعاد و ضخامت های متفاوت و بنا به درخواست مشتری تهیه و تولید می گردند.

انواع فلاشینگ های تولیدی پارسین:

  • فلاشینگ خط الراس (تاج)
  • فلاشینگ خط القعر (زیر تاج)
  • فلاشینگ آبرو
  • فلاشینگ انتهای دیوار
  • فلاشینگ سقف مسطح
  • فلاشینگ U دیواری