حضور در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود 98

حضور در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود 98

صنعت غذایی یکی از صنایع در حال پیشرفت و با توانمندی های بالا در ایران می باشد که در حال حاضر با توجه به ظرفیت های موجود، نیاز به توسعه هر چه بیشتر این صنعت وجود دارد. با این حال میزان صادرات در این بخش در سالیان اخیر با ...