حضور در دومین نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شیراز 98

حضور در دومین نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شیراز 98

صنعت تولید، فرآوری و نگهداری خرما صنعتی نوپا و با ظرفیت های ویژه می باشد که در سبد صادرات غیر نفتی کشور جایگاه ویژه ای دارد. پارسین با تامین پانل های مورد نیاز در ساخت سردخانه های نگهداری خرما، در این صنعت فعالیت چشمگیری داشته و نقش به سزایی ...