ویدئوها

معرفی پارسین گستر جنوب

نوروز سال ۱۳۹۹

فرآیند رول فرمینگ و تزریق فوم ساندویچ پانل های پارسین

فرآیند برش، کولینگ، بسته بندی

فرآیند بارگیری و واحد فنی و مهندسی پارسین